Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

I МЯСТО ЗА ЦВЕТЕЛИН МЕЧОВ – УЧЕНИК ОТ IX КЛАС В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, С. МЕДКОВЕЦ В XXVIІІ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „УЧРЕДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ – 1870 ГОДИНА – ВЕНЕЦ НА ЦЪРКОВНО-НАЦИОНАЛНИТЕ БОРБИ“

През 2020 година НК „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката, Синдикатът на българските учители, Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ТАНГРА ТанАкРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военно-исторически музей, в. Учителско дело и в. Аз Буки организира XXVIІІ Национален ученически конкурс под наслов: „Учредяване на българската Екзархия – 1870 година – венец на църковно-националните борби“.
В конкурса участие вземат над 100 ученици в три направления – за есе, за реферат и за презентация. В надпреварата участват и ученици от българските училища в чужбина.
В категорията Презентация за ученици VIII – XII клас I – во място печели Цветелин Мечов – ученик от IX клас в СУ „Отец Паисий“, с. Медковец, с научни ръководители г-жа Маша Викторова – учител по история и цивилизации и г-н Валентин Николов – учител по информационни технологии в същото училище.
Екипът на РУО – Монтана изказва своите поздравления към Цветелин Мечов и неговите научни ръководители!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content