Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
Разглеждане на категория

Новини

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО

Министерството на образованието и науката си партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел в изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците. Правила за безопасност на децата и учениците в

Конкурси за заемане на длъжност

Конкурс за заемане на длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК) в Регионално управление на образованието – Монтана Обява - ст. експерт по математика в РУО - Монтана

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More