Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА
Разглеждане на категория

Без категория

Нова Конкурсна процедура 33.19-2020 за набиране на проектни предложения-ЦОИДУЕМ

Насоки за кандидатстване-КП33.19-2020 Ръководство за работа с електронната система-2020 Приложение 1-Декларация за допустимост на Кандидата-КП-33.19-2020 Приложение 2-Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016г. Приложение

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ Регионалното управление на образованието – Монтана е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content