Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Нова Конкурсна процедура 33.19-2020 за набиране на проектни предложения-ЦОИДУЕМ

Насоки за кандидатстване-КП33.19-2020 Ръководство за работа с електронната система-2020 Приложение 1-Декларация за допустимост на Кандидата-КП-33.19-2020 Приложение 2-Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016г. Приложение

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ УП-2 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И УП-3 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН (ТРУДОВ) СТАЖ

Процедура за издаване на УП-2 и УП-3 Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход УП-2 Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за осигурителен доход Заявление за издаване

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More