Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Онлайн информационен ден – „Ограмотяване на възрастни-2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., в рамките на законоустановения срок (чл. 27 от ПМС № 162/2016 г.), организира онлайн информационен ден за заинтересовани страни по

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG05M2OP001-3.020 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ –…

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. обяви за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ с краен срок на

Ред и условия за присъждане на „Наградата на Регионално управление на образованието –…

Наградата е учредена в изпълнение на правомощията на началника на РУО - Монтана, съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието. Номинирането може да се извършва от общини,

I МЯСТО ЗА ЦВЕТЕЛИН МЕЧОВ – УЧЕНИК ОТ IX КЛАС В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, С. МЕДКОВЕЦ В XXVIІІ НАЦИОНАЛЕН…

https://www.youtube.com/watch?v=qF19ki_ifhI&fbclid=IwAR36C7tZMSir13QT3l2OZACpYGxi0m68tZnGFZsO2ox4RXy1urOp6c3qE2w През 2020 година НК „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката, Синдикатът на

ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Регионално управление на образованието – Монтана предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в сградата на Областна администрация Монтана, Регионално управление на образованието –

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content