Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ

На 20 и 21 октомври 2020 г. ще се проведе „Изложение на проектни решения“, посветено на Деня на народните будители и на патронния празник на Четвърто основно училище „ Иван Вазов“, гр. Монтана.
Изложението ще бъде представено на алеята до Общинския младежки дом – Монтана от 10 до 17.30 часа.
Целта на тази инициатива е да популяризира проектно базираното обучение и прилагането на компетентностния подход. Чрез нея се утвърждава идеята, че само онова, което премине през ръцете и през съзнанието на учениците, оставя трайни следи у тях. Популяризира се трудът на учители, ученици и се утвърждава активното съдействие на родителите.

ТРАЙКА ТРАЙКОВА
Началник на Регионално управление
на образованието – Монтана

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content