Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител в ЦДО 1-4 клас

  • Временна/По Заместване
  • Навсякъде
  • E-mail: school1_lom@mail.bg
  • Лице за контакт: Христина Стефанова Христова
  • Изисквания за заемане на длъжността: Висше образование по специалнстта, педагогическа правоспособност, компютърна грамотност
  • Крайна дата: 2020-09-14
  • Начална дата: 2020-09-30

I ОУ "Никола Първанов"

Магистратура по специалността НУП или ПНУП

За да кандидатствате, изпратете документи на school1_lom@mail.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More