Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Начален учител ЦДО

  • Временна/По Заместване
  • Монтана
  • Телефон: 096 303 320
  • Лице за контакт: Ваня Велизарова
  • Изисквания за заемане на длъжността: Више образование - Начална училищна педагогика
  • Необходими документи: Заявление, CV, Копие от диплома, Копие от трудова /и книжка/и
  • Крайна дата: 2020-09-10
  • Ал.: 1,т.3
  • Чл.: 68

Четвърто основно училище "Иван Вазов", гр. Монтана

Четвърто основно училище “ Иван Вазов“, гр. Монтана

За да кандидатствате, изпратете документи на ou_ivanvazov4@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More