Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

учител по изобразително изкуство

  • Непълен работен ден
  • Монтана
  • Телефон: 096 300 415
  • Лице за контакт: Веселка Иванова
  • Изисквания за заемане на длъжността: висше образование и съгласно длъжностната характеристика
  • Необходими документи: заявление, диплома за завършено образование; копие от трудова книжка; CV;
  • Крайна дата: 2021-02-04
  • Начална дата: 2021-02-02
  • Ал.: лектор за 162 ч.

Уебсайт Финансово-стопанска професионална гимназия "Васил Левски"-Монтана

Професионална гимназия

За да кандидатствате, изпратете документи на fsg@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content