Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в І-ІV клас

 • Пълен работен ден
 • Лехчево
 • E-mail: sou_leh4evo@abv.bg
 • Телефон: 0877840106
 • Лице за контакт: Мария Димитрова
 • Изисквания за заемане на длъжността: висше образование, ОКС -бакалавър/магистър,начална педагогика
 • Необходими документи: заявление за назначаване на длъжността;диплом за завършено висше образование,европейска автобиография
 • Крайна дата: 2020-09-10
 • Начална дата: 2020-09-02
 • Ал.: 1
 • Чл.: 67

Уебсайт СУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Да се учим да учим, да знаем, да можем

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ е средищно училище с общ брой ученици от І до VІІ клас 151 и висок процент на ученици от уязвими групи. От 2020/2021 година вкл. в списъка на иновативните училища.  Основни приоритети в дейността на училището са качество на образованието, задържане на учениците,иновация, креативност и дигитализация на учебния процес.

За да кандидатствате, изпратете документи на sou_leh4evo@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More