Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител по математика в прогимназиален и гимназиален етап

  • Временна/По Заместване
  • с. Якимово
  • E-mail: ou_jakimovo@abv.bg
  • Телефон: 0879156499
  • Лице за контакт: Клавдия Илиева
  • Изисквания за заемане на длъжността: бакалавър или магистър по специалността учител по математика
  • Необходими документи: Заявление до директора, CV, копие на диплома за завършено образование, копие от трудова книжка
  • Крайна дата: 2021-04-01
  • Начална дата: 2021-03-30

СУ "Д-р Петър Берон"

Училището е средищно.

За да кандидатствате, изпратете документи на ou_jakimovo@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content