Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител по български език и литература- 5-7 клас

  • Пълен работен ден
  • с. Якимово
  • Телефон: 0879156499
  • Лице за контакт: Клавдия Илиева
  • Изисквания за заемане на длъжността: висше образование- бакалавър, магистър по специалността педагогика на обучението по български език и литература..
  • Необходими документи: Заявление до директора, CV, мотивационно писмо, диплома за завършено висше образование, копие от трудова книжка
  • Крайна дата: 2020-09-09
  • Начална дата: 2020-09-03
  • Ал.: 1
  • Чл.: 67 във връзка с чл. 70

СУ "Д-р Петър Берон"

Училището е средищно.

За да кандидатствате, изпратете документи на ou_jakimovo@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More