Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Образователен медиатор

  • Пълен работен ден
  • с. Якимово
  • Телефон: 0879156499
  • Необходими документи: Заявление до директора, CV, мотивационно писмо, диплома за завършено висше образование, копие от трудова книжка
  • Крайна дата: 2020-09-23
  • Начална дата: 2020-09-15
  • Ал.: 1
  • Чл.: 68

СУ "Д-р Петър Берон"

Училището е средищно.

За да кандидатствате, изпратете документи на ou_jakimovo@abv.bg