Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител в начален етап, Дейности в целодневна организация

 • Временна/По Заместване
 • Лом
 • Работното място вече е заето.
 • E-mail: info@sudm-lom.bg
 • Телефон: 0894472694
 • Лице за контакт: Десислава Александрова
 • Изисквания за заемане на длъжността: Висше образование, ОКС "Магистър" или "Бакалавър", специалност Начална педагогика, професионална квалификация "начален учител"
 • Необходими документи: Заявление (по образец на училището); CV; Копие на документ за завършено образование, релевантно на длъжността, за която се кандидатства; Копие на трудова книжка; Мотивационно писмо
 • Крайна дата: 2021-04-09
 • Ал.: 1
 • Чл.: 68

Уебсайт СУ "Димитър Маринов"

Иновативно училище

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content