Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Спортни дейности І-ІV кл.

  • Непълен работен ден
  • гр.Бойчиновци
  • Изисквания за заемане на длъжността: съгл.Наредба №15/2019 г.
  • Крайна дата: 2020-09-21
  • Начална дата: 2020-09-15

СУ "Васил Левски"

СУ „Васил Левски“

За да кандидатствате, изпратете документи на sou_boychinovtsi@abv.bg