Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител в начален етап

  • Пълен работен ден
  • гр.Бойчиновци
  • Изисквания за заемане на длъжността: съгл.Наредба №15/2019 г.
  • Крайна дата: 2020-09-18
  • Начална дата: 2020-09-14

СУ "Васил Левски"

Средно училище „Васил Левски“

За да кандидатствате, изпратете документи на sou_boychinovtsi@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More