Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител по математика и физика ( 5-11 клас)

  • Пълен работен ден
  • гр.Бойчиновци
  • Изисквания за заемане на длъжността: съгл.Наредба №15/2019 г.
  • Крайна дата: 2020-10-08
  • Начална дата: 2020-10-05
  • Чл.: чл.67 ал.1, т.3

СУ "Васил Левски"

СУ „Васил Левски“

За да кандидатствате, изпратете документи на sou_boychinovtsi@abv.bg