Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител ЦДО (5-7) клас

  • Пълен работен ден
  • Бойчиновци
  • Изисквания за заемане на длъжността: Съгл. Наредба №15/2019 г.
  • Крайна дата: 2021-01-11
  • Начална дата: 2021-01-04
  • Чл.: 68 от КТ

СУ "Васил Левски"

СУ „Васил Левски“

За да кандидатствате, изпратете документи на sou_boychinovtsi@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content