Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител икономически дисциплини

  • Непълен работен ден
  • Лом
  • Телефон: 0879998621
  • Лице за контакт: Илина Кръстева
  • Изисквания за заемане на длъжността: Учител икономически дисциплини и машинен инженер
  • Крайна дата: 2020-11-08
  • Начална дата: 2020-11-06

Професионална гимназия по производствени технологии

420 часа – Икономически дисциплини

и 90 часа – Учебна практика „Пресоване“.

За да кандидатствате, изпратете документи на pgpt_lom@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content