Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

помощник възпитател

  • Пълен работен ден
  • Брусарци
  • Телефон: 0878503190
  • Лице за контакт: Петрана Велкова
  • Изисквания за заемане на длъжността: средно образование, квалификация помощник възпитател
  • Необходими документи: диплома, CV, медицинско за работа, свидетелство за съдимост
  • Крайна дата: 2020-09-14
  • Начална дата: 2020-09-01
  • Ал.: 1
  • Чл.: 67

Детска градина "Синчец"

детска градина

За да кандидатствате, изпратете документи на sinchec_br09@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More