Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ПО БДП В ОБЛАСТ МОНТАНА

29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата

Европейска седмица на мобилността, 16-22.09.2020 г.

Skip to content