Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ПО БДП В ОБЛАСТ МОНТАНА

29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата

Европейска седмица на мобилността, 16-22.09.2020 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content