Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Резултати от олимпиади – 2019/2020 година

  • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ще са достъпни на следния линк: http://fsg-montana.com/doc/olimpiadi/obl/bel.pdf
  • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ще са достъпни на следния линк: http://fsg-montana.com/doc/olimpiadi/obl/ae.pdf
  • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по РУСКИ ЕЗИК ще са достъпни на следния линк: http://fsg-montana.com/doc/olimpiadi/obl/re.pdf
  • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ ще са достъпни на следния линк: http://fsg-montana.com/doc/olimpiadi/obl/fil.pdf
  • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ще са достъпни на следния линк: http://fsg-montana.com/doc/olimpiadi/obl/ic.pdf
  • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ще са достъпни на следния линк: http://fsg-montana.com/doc/olimpiadi/obl/go.pdf
  • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ще са достъпни на следния линк: http://fsg-montana.com/doc/olimpiadi/obl/gi.pdf
  • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по МАТЕМАТИКА ще са достъпни на следния линк: http://pgsag-montana.com/index/olimpiadi_oblasten_krg/0-171
  • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадите по БИОЛОГИЯ И ЗО, ХИМИЯ И ООС, ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ са достъпни на следния линк: http://pgsag-montana.com/index/olimpiadi_oblasten_krg/0-171

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content