Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

КОНКУРС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА „ПРИНОС НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ И ПАТРОНА НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА“

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА, ОБЩИНА МОНТАНА И РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА ОБЯВАВАТ КОНКУРС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА „ПРИНОС НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ И ПАТРОНА НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА“

Областен информационен център – Монтана удължава крайния срок за участие в конкурса за презентация на тема „Приносът на моето училище и патрона на моето училище към европейската култура“. Творбите си можете да изпращате до 23 април 2021 година включително.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content