Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Конкурси за заемане на длъжност

Конкурси за заемане на длъжност „старши експерт“ в РУО – Монтана

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”:

  • Първо място – Райна Цветанова
  • Второ място – Катя Йорданова

Във връзка с проведения конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” , конкурсната процедура приключва без класиране.

Конкурси за директори на държавни и общински училища

Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция
„Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в
МОН

Със Заповед № РД09-1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката.
Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк: https://www.mon.bg/bg/100124

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More