Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

КОНКУРСИ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

КОНКУРС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА „ПРИНОС НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ И ПАТРОНА НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА“

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА, ОБЩИНА МОНТАНА И РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА ОБЯВАВАТ КОНКУРС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА „ПРИНОС НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ И ПАТРОНА НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА“

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More