Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Информационно-практически интерактивен тренинг „Домът на моите емоции“

На 15.02.2021 г. в ДГ № 3 „Буратино“, гр. Монтана с участието на екип от специалисти към РЦПППО – Монтана се проведе иновативен психолого-педагогически тренинг с практическа насоченост на тема „Домът на моите емоции“.
Тренингът бе насочен към началното формиране на определени емоционални умения в предучилищна възраст, които стоят в основата на емоционалните компетентности и са предпоставки за развитие на емоционалната интелигентност на личността.
Целеполагането на психолого-педагогическия тренинг се реализира на две нива:
1 Цели, насочени към децата чрез проведената психологическа ситуация – внедряване на специално-научни методи, средства и прийоми на работа, диференцирано преподаване според възможностите, новаторски подходи.

 1. Цели, насочени към педагогическите специалисти чрез оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти от детската градина, чрез демонстрация на ефективни методи и стратегии за развиване на емоционалното поведение и състояние на децата в предучилищна възраст, нагледна демонстрация за диференцирано преподаване, адаптиране на съдържанието на психологическото занятие, според различните потребности, въвеждане на урок на различни скорости.
  Педагогическата ситуация се реализира през няколко етапа.
 • игра, която цели запознаване на участниците;
 • презентация, с която да се запознаят нагледно с основните емоции;
 • артикулационна приказка;
 • игри за разпознаване и назоваване на емоциите, съпоставяне на емоции със ситуации и определяне на промените в тялото според конкретната емоция.
  Бяха използвани разнообразни ресурси, от които повечето ръчно изработени от обучителите: дидактични материали, карти с емоции, емоционално зарче, емоционални топки, къщичка на емоциите, играчки, табла, балони и други.
  Урокът бе проведен, чрез метода на диференцирано преподаване на различни скорости с участието на г-жа Даниела Борисова-учител на групата, г-жа Елеонора Планинец-психолог в РЦПППО – Монтана и г-жа Диана Николова-логопед в РЦПППО – Монтана.
  Децата активно се включиха в проведеното занятие, като показаха повишен интерес и положително настроение.
  За финал те изразиха своите емоции от проведения тренинг, като ги отнесоха в къщичката на емоциите.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content