Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Заповед № РД 09-3610/31.12.2020 г. за обучението на учениците от 5 до 12 клас в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. от разстояние в електронна среда

РД-01-32

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content