Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. въвеждане на противоепидемични мерки в условията на удължена извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content